I created a new poll:
Лишен от майка /лат. без майка/ по ...




I created a new poll:
ИМпресията от Мерилин Монро:...




I created a new poll:
ПРЕлом в ОриСИЯТА на АНглийСКОТО...




I created a new poll:
Вечно живите стойности в паметта...




I created a new poll:
За ПРОСТОсмъртните "ЦАРИЦА на НА...




I created a new poll:
Срещу неразбориите в света, нови




I created a new poll:
Перфектното /лат./ ВОЗИло на кому




I created a new poll:
ПОследоВАТели на солУНскиТЕ бра




I created a new poll:
Колко езиЦИ след ВАШ се приСВОЯТ ...




I created a new poll:
Народите по святата земя разкрив...




 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 
Увеличи
Иванка Генадиева
Жена, 45г.
Регистрирана преди 6 години

Размяна на линкове