Да  Не
0% - Да
0% - Не
Гласували: 0Дааааааааа,предлагат се като скапани домати  Да  Не
0% - Да
0% - Не
Гласували: 0 Да  Не
0% - Да
0% - Не
Гласували: 0 Да  Не
0% - Да
0% - Не
Гласували: 0 Да  Не
0% - Да
0% - Не
Гласували: 0да, но на ван е пекнало едно слън4ице, та на дали скоро ще има снежец  Да  Не
0% - Да
0% - Не
Гласували: 0 Да  Не
0% - Да
0% - Не
Гласували: 0 Да  Не
0% - Да
0% - Не
Гласували: 0за съжеление :(  Да  Не
0% - Да
0% - Не
Гласували: 0Коя ви харесва повеце модел1 (да) или модел2 (не)?  Да  Не
57% - Да
43% - Не
Гласували: 7 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 
Канал: Анкети
Тук можете да създава те анкети на въпроси те, които ви интерес уват. Преди да пуснете анкета провере те вече съществ уващите за да се избегна т повторе нията.

Размяна на линкове