Да  Не
0% - Да
0% - Не
Гласували: 0 Да  Не
0% - Да
0% - Не
Гласували: 0 Да  Не
0% - Да
0% - Не
Гласували: 0 Да  Не
0% - Да
0% - Не
Гласували: 0Дааааааааа,предлагат се като скапани домати  Да  Не
0% - Да
0% - Не
Гласували: 0 Да  Не
0% - Да
0% - Не
Гласували: 0надявам се да има и друг начин за попълване на огромната дупка  Да  Не
0% - Да
0% - Не
Гласували: 0Не, защото няма повече накъде .  Да  Не
0% - Да
0% - Не
Гласували: 0Трябва ли да се правят драстични икономии в държавата, които, най-вероятно, ще засегнат и вас  Да  Не
0% - Да
100% - Не
Гласували: 2 Да  Не
0% - Да
0% - Не
Гласували: 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 
Канал: Анкети
Тук можете да създава те анкети на въпроси те, които ви интерес уват. Преди да пуснете анкета провере те вече съществ уващите за да се избегна т повторе нията.

Размяна на линкове