Да,но не всяка година.  Да  Не
0% - Да
0% - Не
Гласували: 0Правите ли си всяка година профилактични прегледи  Да  Не
75% - Да
25% - Не
Гласували: 4справям се и без тях-езикът ни е богат  Да  Не
0% - Да
0% - Не
Гласували: 0тя и без това си е безнаказано висока  Да  Не
0% - Да
0% - Не
Гласували: 0Никога не употребявам цинизми. Това е под моето достойнство.  Да  Не
0% - Да
0% - Не
Гласували: 0Употребявате ли цинизми  Да  Не
25% - Да
75% - Не
Гласували: 4 Да  Не
0% - Да
0% - Не
Гласували: 0Очаквате ли престъпността да нарасне заради икономическата криза  Да  Не
85% - Да
15% - Не
Гласували: 7 Да  Не
0% - Да
0% - Не
Гласували: 0 Да  Не
0% - Да
0% - Не
Гласували: 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 
Канал: Анкети
Тук можете да създава те анкети на въпроси те, които ви интерес уват. Преди да пуснете анкета провере те вече съществ уващите за да се избегна т повторе нията.

Размяна на линкове