Това е чудесният букет от рози,подарен от колегите ми за РДцветето е израз на душата...
Рагаци .... с оптимизъм ...напред !


Тези цветя са за всички именнички днес- Вяра ,Надежда и Любов ....Да сте здрави и щастливи !!!

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 
Канал: цветя
цветята са част от ежеднев ието ни по повод и без повод предимн о носещи радост и изразяв ащи чувства та ни.

Размяна на линкове