или цяла поляна обсипана със здравеца имаше и цветя...интуицията ми, която изобщо не е за подценяване и разбира се най-добрия компас - следвахме течението на реката ;))) ощеза желаещите да се разхладятПрекарах ги Плам, а те стоически издържаха... И аз не очаквах трасето да е толкова тежко, но децата ме изненадаха :) ощенякой може ли да познае къде е пътекатаа това е водопад Зверчето

част от обещаното, за всички, които имаха търпение да го дочакат 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 
Канал: ПОТРЕБИТЕЛСКИ СНИМКИ
КАНАЛ ЗА ВАШИТЕ СНИМКИ. ВНИМАН Е!СЪОБЩ ЕНИЯ БЕЗ СНИМКА ЩЕ БЪДАТ ИЗТРИВА НИ ОТ КАНАЛА.

Размяна на линкове