това е орлов поглед към моя кварталедин от спътниците ни


някой иска ли да поиграем на морски шах


камерата никога не лъжела а дали е така


 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 
Канал: ПОТРЕБИТЕЛСКИ СНИМКИ
КАНАЛ ЗА ВАШИТЕ СНИМКИ. ВНИМАН Е!СЪОБЩ ЕНИЯ БЕЗ СНИМКА ЩЕ БЪДАТ ИЗТРИВА НИ ОТ КАНАЛА.

Размяна на линкове