вода, гора...красотаимаше, но не гущерчета, а странни неидентифицирани обектизащо ли водата се е превърнала в диамантиняма да минем и без червено...и тук таме по някоя хралупа / виж, мечки нямаше / 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 
Канал: ПОТРЕБИТЕЛСКИ СНИМКИ
КАНАЛ ЗА ВАШИТЕ СНИМКИ. ВНИМАН Е!СЪОБЩ ЕНИЯ БЕЗ СНИМКА ЩЕ БЪДАТ ИЗТРИВА НИ ОТ КАНАЛА.

Размяна на линкове