1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 
Канал: Игра на думи!!!
Целта на играта е да назовеш дума, която започва с последн ата буква от думата на човека, който е писал преди тебе.

Размяна на линкове