10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 
Канал: Игра на думи!!!
Целта на играта е да назовеш дума, която започва с последн ата буква от думата на човека, който е писал преди тебе.

Размяна на линкове