Ако наистина си срещтнала човека които е за теб няма да те ревнува нито пак ти него при мен в момента е начин на кореспонденция защото е далече сега ощетапо е когато чата поражда ревност


хубаво нещо е скайпа супер си епрограмата е супер за менПРАВИЛНО МИСЛИш МУЦКА:)скаипа е хубаво нещо вие какво ще кажете за таз програмаеи аз сам мом4е и не режнувам когато проятелката ми си 4ати , ама има ги секакжиЗА ЖАЛОСТ чАТА ПОРАЖДА РЕВНОСТ НО В ПОВЕчЕТО СЛУчЕИ Е НЕОСНОВАТЕЛНА ЗАщОТО щОМ ИМАш чОВЕК ДО СЕБЕ СИ ТОЙ ТРЯБВА ДА ТИ ИМА ДОВЕРИЕ. И още1 | 2 | 3 | 4 | 5
Канал: чАТЕНЕ В СКАЙП
СПОРЕД ВАС чАТЕНЕТ О В СКАЙП И ДРУГИТЕ ВИДЕО чАТОВЕ ПОРАЖДА Т ЛИ РЕВНОСТ И ОСНОВАТ ЕЛНА ЛИ Е РЕВНОСТ ТА:)

Размяна на линкове