Щастието не бива да зависи от обстоятелства, които не могат да се променят.Знай, че не е важно да си първи, а единствен!Пожелавам ви един страхотен, изпълнен с полети ден!Колкото по-нависоко сме полетели, толкова по-малки изглеждаме на онези, които не са способни да летят. Но това не ни пречи да летим, нали ощеНачин да успееш в политиката: намери тълпа, която отива някъде и застани начело.Понякога хората са неразумни, Нелогични и егоцентрични - Въпреки това им прощавай!Живота е това, което ти се случва докато си правиш други планове.Търсещият щастие е като пияницата,който не може да намери пътя към дома, но знае, че има дом.Повечето хора са толкова щастливи, колкото сами са решили да бъдат!Вярата в себе си е първото необходимо условие за всяко велико начинание.. 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 
Канал: Мисъл на деня
Какво са казали другите

Размяна на линкове