Не мислите ли , се пише разделено, а не "немислите" ли!... Случва се! ;)ще се повторя заради някой хора......... Хайде да се опитваме да правим анкети на които може да се отговори с "ДА" или "НЕ"... Или да се казва какво е ако гласуваш с "да" и какво с "не" :) ощеХайде да се опитваме да правим анкети на които може да се отговори с "ДА" или "НЕ"... Или да се казва какво е ако гласуваш с "да" и какво с "не" :) ощеМогат, а не "могът"! :)"Събудих се", не "сабудих се" ;)


"Току що", а не "туко що"...Върнах се, а не "варнах се" няма, а не "нема".Трябваше, а не "требваше". Поправи го... Peace and Love! K...Сигурно, а не "сигорно". Поправете го!1 | 2 | 3 | 4 | 5
Канал: Граматика 160.bg
Тук ще споделя ме правопи сните грешки в 160.bg и обясняв айки, грамати чно как и защо, ще се опитвам е да ги поправя ме

Размяна на линкове