I created a new poll:
волтаж във ВИЕн-ам, деколонизаци
I created a new poll:
юзда и конско евангелие, за изСТЪ...
I created a new poll:
ВЪвежДАНЕТО на кирил и методий, и...
I created a new poll:
МАЛО на голямо отСТЪПВА преИМУЩЕ...
I created a new poll:
МАЛО при голямо на Опрощение. Сго...
I created a new poll:
ох, хитри СИНковци излязоха! пове...
I created a new poll:
турска паница: насам-нататък?...
I created a new poll:
ис-УС ХРИС - йоан преТЕЧ в про-коп
I created a new poll:
аДОЛф хиТлер, син евр. и младши, а
I created a new poll:
НЕмили-НЕдраги никого нямат пред...
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 
Увеличи
Иванка Генадиева
Жена, 45г.
Регистрирана преди 6 години

Размяна на линкове