а ти кой си ,каде си там стой си....
Алкохолът в малки дози е полезен във всякакви количества


ПРЕДБРАЧЕН ДОГОВОР Днес, .....................2007 г. в гр. София ул. (ж.к.) ......................................, № (бл.) .............................., се сключи настоящият предбрачен договор между : ................... ощеДействие Първо: Мотивация / Де-мотивация В една клетка затворили няколко маймуни (екип). В клетката имало кашони (ресурс) и банан, закачен на тавана (награда). Една от маймуните (... ощенякои знае ли какво е надарена блондинка 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 
donatela_versa4e
Донателка
Жена, 36г.
Регистрирана преди 13 години

Размяна на линкове